^do góry
AGENCJA ARK - biuro rachunkowe Łódź
ARK biuro rachunkowe
ul. Łąkowa 3/5 90-562 Łódź

telefon: +48 691 054 333
e-mail:ksiegowosc@agencjaark.pl

 • 1 Wirtualne biuro - NOWOŚĆ

  Wirtualne biuro to nowatorskie rozwiązanie dające wiele możliwości i udogodnień związanych z prowadzeniem firmy, bez potrzeby wynajmowania tradycyjnego, drogiego biura, by posiadać adres do rejestracji firmy czy też odbierania korespondencji...
  Więcej...
 • 2 Oferta

  Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, której prowadzenie obejmuje: Prowadzenie ewidencji VAT dla celów podatku od towarów i usług oraz sporządzanie deklaracji VAT Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z...
  Więcej...
 • 3 O nas

  Od początku naszej działalności kładziemy duży nacisk na to by świadczone przez nas usługi były na jak najwyższym poziomie i dawały zadowolenie naszym Klientom. Naszym priorytetem jest zapewnienie Klientom komfortu prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez przejęcie obowiązków wynikających....
  Więcej...
 • 4 Oferta

  Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, której prowadzenie obejmuje: Prowadzenie ewidencji VAT dla celów podatku od towarów i usług oraz sporządzanie deklaracji VAT Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z...
  Więcej...
 • 5 O nas

  Od początku naszej działalności kładziemy duży nacisk na to by świadczone przez nas usługi były na jak najwyższym poziomie i dawały zadowolenie naszym Klientom. Naszym priorytetem jest zapewnienie Klientom komfortu prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez przejęcie obowiązków wynikających....
  Więcej...

Aktualności

 

(27-12-2017)

Biuro rachunkowe ARK Łódź przypomina wszystkim Płatnikom składek ZUS, że od 1 stycznia 2018 roku nastąpią zmiany w sposobie opłacania składek do ZUS. Każdy płatnik będzie wykonywał płatność na swój indywidualny rachunek składkowy, z którego ZUS będzie rozdysponowywał środki samodzielnie między poszczególne ubezpieczenia i fundusz.

Kolejną zmianą w rozliczaniu składek ZUS, jaka będzie miała miejsce od stycznia 2018 r. jest to, że jeżeli Płatnik posiada, bądź będzie posiadał zaległości w opłacaniu składek z poprzednich okresów rozliczeniowych to każda wpłata bez względu na to jaki okres rozliczeniowym wskażemy w przelewie, zostanie przypisana do najstarszych nieopłaconych składek.

Dotychczasowe rachunki do wpłat zostaną zamknięte z dniem 31 grudnia 2017 r., dlatego od dnia 1 stycznia .2018 r. próby realizacji płatności na dotychczasowe rachunki ZUS nie będą przez banki realizowane.

Każdy firma oraz każda osoba opłacająca składki powinna otrzymać do końca 2017 roku korespondencję z ZUS  listem poleconym z jego własnym numerem rachunku składkowego.

Jeżeli jeszcze do dzisiaj nie dotarła do Państwa korespondencja z indywidualnym numerem rachunku, najlepiej udać się do najbliżej placówki ZUS.

 

(02-04-2017)
Biuro Rachunkowe Agencja ARK Łódź przypomina że od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje nowy limit uprawniający do korzystania ze zwolnienia od VAT, jest to kwota 200 tys. zł.

 

 

 

(02-04-2017)
Biuro Rachunkowe ARK przypomina – rozlicz pit za 2016 rok – zostało już niewiele czasu na prawidłowe rozliczenie się z urzędem skarbowym w tym roku podatnicy mają czas do 2 maja 2017 r. Masz kłopot, przyjdź do biura rachunkowego ark w łodzi ul. łąkowa 3/5, pomożemy i zrobimy to za Ciebie!

 

 

 

(30-03-2017)
Biuro Rachunkowe ARK informuje, że od dnia 1 stycznia.2018 roku wszyscy przedsiębiorcy zobowiązani będą do przekazywania w formie elektronicznej jednolitego pliku kontrolnego (JPK) w zakresie rejestrów VAT. już dziś sprawdź czy twoja firma jest na to gotowa.

 

 

 

(30-03-2017)
Biuro Rachunkowe ARK łódź przypomina również, że od dnia 1 stycznia 2018 roku wszyscy podatnicy będą mieli obowiązek prowadzenia ewidencji VAT wyłącznie w formie elektronicznej.

 

 

 

(30-03-2017)
Biuro Rachunkowe ARK Łódź informuje, że od dnia 1 stycznia 2018 roku.
Zostanie wprowadzony powszechny obowiązek przekazywania deklaracji VAT wyłącznie w formie elektronicznej dla wszystkich podmiotów. już dziś obowiązek ten dotyczy większości podmiotów gospodarczych.
Już dzisiaj zadbaj o to aby Twoja firma była gotowa na zmiany. przyjdź i podpisz z nami umowę prowadzenia księgowości twojej firmy do końca września 2017 a otrzymasz rabat.

 

 

 

(30-03-2017)
Biuro Rachunkowe ARK przypomina o nowej kwocie limitu! 
W rozliczeniach przedsiębiorców. począwszy od 1 stycznia 2017 roku kwota limitu obrotu gotówkowego w transakcjach zawieranych między podmiotami gospodarczymi – wynosi 15 tyś. pln, a nie tak jak to było w stanie prawnym obowiązują do 31 grudnia 2016 roku - 15 tyś. euro. dodatkowo zgodnie z ustawą o podatku dochodowym – do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczyć transakcji, których wartość przekroczyła 15 tyś a płatność został zrealizowana w gotówce. transakcje przekraczające kwotę limitu, muszą następować za pośrednictwem rachunku bankowego.

 

 

 

FACHOWIEC PITY-y WYPEŁNI I WYŚLE! DO KIEDY SIĘ ROZLICZAMY Z FISKUSEM?

Biuro rachunkowe Agencja ARK Łódź wypełni Twój PIT i wyślę go za Ciebie!

Czytaj cały artykuł


 

OD 1 LIPCA 2015 ZMIANY W ZAKRESIE ODLICZANIA PODATKU VAT OD PALIWA.

 1 kwietnia 2014 roku weszły w życie przepisy ustawy z 7. lutego 2014 r. o zmianie ustawy
o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. poz. Nr 312). Wyżej wymienioną ustawą wprowadzono szczególne zasady odliczania podatku VAT naliczonego od zakupu paliwa.

Ustawodawca w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. wprowadził całkowity brak prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków na paliwo do pojazdów następujących kategorii:

1) samochodów osobowych,

2) innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

      a) 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,

      b) 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,

      c) 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg,

 jeśli nie są one wykorzystywane przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej.

Nasze biuro rachunkowe ARK Łódź informuje, że z dniem 1 lipca 2015 r. podatnicy nabędą prawo do odliczenia 50% podatku VAT naliczonego od zakupu paliwa do napędu samochodów osobowych wykorzystywanych do celów prowadzonej działalności gospodarczej jak i  prywatnych.


 

ZMIANA W KRS? – NIE ZAPOMNIJ O FORMULARZU KRS-ZM

Od dnia 1 grudnia 2014 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 26.06.2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1161). Zgodnie z zapisami ww. ustawy, podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego powinny ograniczyć ilość pozycji przedmiotu działalności (PKD) zaledwie do 10, w tym jednej przeważającej na poziomie podklasy.

Agencja ARK w Łodzi informuje, że podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego na dokonanie zmian mają 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy. Każdy pierwszy wniosek o dokonanie zmiany w KRS złożony po 1 grudnia2014 r. bez dołączonego formularza KRS-ZM aktualizującego przedmiot działalności może zostać odrzucony.  


PFR – CZYLI WSTĘPNIE PRZYGOTOWANE PRZEZ URZĄD ROZLICZENIE PODATKOWE – JUŻ DOSTĘPNE

 (31-03-2015)

Biuro Rachunkowe Łódź Agencja ARK informuje, że już od 16 marca 2015 roku podatnicy składający rozliczenie roczne na formularzu PIT-37, mogą pobierać wstępnie przygotowane zeznanie podatkowe, tzw. usługa PFR. Podatnicy, którzy chcą skorzystać z tej usługi, propozycję przygotowanego przez administrację podatkową zeznania, muszą pobrać ze strony Portalu Podatkowego  (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl).

Biuro rachunkowe ARK w Łodzi przypomina, że korzystając z usługi PFR małżonkowie  mogą rozliczać się wspólnie, korzystać ze wszystkich ulg przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przekazywać 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.


PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

 (28-03-2015)

Wśród podatników wciąż wiele wątpliwości budzi kwestia podatku od otrzymanej darowizny czy przyjętego spadku w tzw. zerowej grupie podatkowej.

Biuro Rachunkowe ARK Łódź przypomina, że w obecnym stanie prawnym nie obowiązują już żadne limity kwotowe w sytuacji, gdy darowizna bądź spadek dokonywane są pomiędzy osobami zaliczonymi do tzw. grupy zerowej. Należą do niej małżonek, rodzice, dzieci, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha, wnuki, prawnuki. W grupie zerowej nie znaleźli się zięciowie, synowe oraz teściowie wymienienie w grupie I. Obdarowani należący do tego kręgu podlegają co do zasady opodatkowaniu, jednak mogą skorzystać z całkowitego zwolnienia podatkowego. W tym celu należy spełnić określone warunki. Na przykład w przypadku przekazania środków pieniężnych, po pierwsze, obdarowany musi zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego, w terminie sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, o dokonanej czynności (np. o darowiźnie). Zgłoszenie nie może wyglądać dowolnie - należy zrobić to na urzędowym formularzu SD-Z2. Drugim wymogiem jest udokumentowanie otrzymania tych środków dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy darowizny albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym. Wynika to z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 ze zm.). Jeżeli jednak powyższe wymogi nie zostaną spełnione opodatkowanie darowizny będzie mieć miejsce na zasadach ogólnych przewidzianych dla nabywców I grupy podatkowej.


 

BIURO RACHUNKOWE ARK PRZYPOMINA - NIEPRZEKAZANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO URZĘDU SKARBOWEGO PODLEGA KARZE!

(11-03-2015)

Zgodnie ze zmianami zarówno w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jak i w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 stycznia 2015 r. nieprzekazanie do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego, opinii biegłego rewidenta będzie traktowane na równi jak wykroczenie skarbowe podlegające karze grzywny w wysokości od 175 zł do 35000 zł.

W stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r. Kodeks karny skarbowy nie przewidywał sankcji za tego rodzaju wykroczenie.

Przypominamy, że dla podatników PIT prowadzących księgi rachunkowe, termin złożenia sprawozdania finansowego upływa wraz z terminem złożenia rozliczenia rocznego PIT, tj. do końca kwietnia następnego roku. Podatnicy CIT sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta (dotyczy podmiotów, których sprawozdanie podlega takiemu badaniu) składają w ciągu 10 dni od jego zatwierdzenia. Spółki dodatkowo przekazują odpis uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.


 

PRZYPOMINAMY, ŻE OD 1 STYCZNIA 2015 R. OBOWIĄZUJĄ NOWE  ZASADY ROZLICZANIA ULGI NA DZIECI

(12-01-2015)

Zgodnie ze zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które weszły w życie
z dniem 1 stycznia 2015 r. i mają zastosowanie do rozliczeń podatkowych osób fizycznych już
za 2014 r., podatnicy, którzy z uwagi na niskie dochody, nie mają możliwości odliczenia od podatku dochodowego przysługującej im ulgi na dzieci w pełnej wysokości.

W myśl znowelizowanej ustawy podatnik może otrzymać zwrot niewykorzystanej ulgi do wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Kwotę zwrotu przysługującą podatnikowi z tytułu niewykorzystanej ulgi należy wykazać w załączniku PIT/UZ do zeznania PIT-36 lub PIT-37 składanego za 2014 r. Kwota zwrotu będzie traktowana na równi z nadpłatą podatku dochodowego i co najważniejsze nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Należy również pamiętać, że przy ustalaniu  kwoty limitu zwrotu niewykorzystanej ulgi nie można uwzględnić składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które podatnik rozliczył np. w PIT-36L, PIT-28 czy PIT-16A .

Przypominamy również, że w wyniku nowelizacji ustawy podwyższeniu uległa kwota przysługującej ulgi na trzecie, czwarte i każde następne dziecko:

- na trzecie dziecko – wynosi 2000,04 zł w skali roku tj. 166,67 za każdy miesiąc;

- na czwarte i każde kolejne dziecko – wynosi 2700,00 zł w skali roku, tj. 225,00 zł miesięcznie.

Zmianie nie uległa kwota ulgi na pierwsze i drugie dziecko – nadal wynosi 1112,04 zł w sakli roku tj. 92,67 za każdy miesiąc.


 

ZMIANY W ZAKRESIE REJESTRACJI DLA CELÓW VAT

(05-01-2015)

Począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r. naczelnicy urzędów skarbowych dokonują potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako „podatnika VAT czynnego” lub jako „podatnika VAT zwolnionego” tylko i wyłącznie na wniosek zainteresowanego. Do dnia 31 grudnia 2014 r. dokonywanie w/w potwierdzenia wydawane na druku VAT-5 było obligatoryjne i podlegało opłacie skarbowej
w wysokości 170 zł.

Jeżeli podatnik nie złoży wniosku o potwierdzenia zarejestrowania na potrzeby VAT to nie będzie musiał również uiszczać opłaty w wysokości 170 zł.


 

ZWROT VAT ZA MATERIAŁY BUDOWLANE

(05-01-2015)

Terminy składania wniosek o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych i udokumentowanych fakturą wystawioną dla osoby fizycznej w okresie:

- od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2007 r. – należy złożyć nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.

- od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. – należy złożyć nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.

- od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. – należy złożyć nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.

- od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. – należy złożyć nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

Dla wydatków na zakup materiałów budowlanych dokonanych po 1 stycznia 2014 r. obowiązują nowe zasady zwrotu.

Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2014 r. zwrot wydatków dotyczy tylko i wyłącznie budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego lub przebudowy lokalu niemieszkalnego na lokal mieszkalny realizowanych na podstawie pozwolenia na budowę, wydanego po 1 stycznia 2014 r. Z godnie z nowymi regulacjami, prawo takie nie przysługuje w przypadku zakupu materiałów budowlanych przeznaczonych na remont budynku mieszkalnego oraz lokalu mieszkalnego.

COPYRIGT Agencja ARK - Biuro rachunkowe Łódź